РАЗКАЗВАМЕ ИСТОРИЯТА НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Научи повече

РАЗКАЗВАМЕ ИСТОРИЯТА НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Научи повече

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ?

Управляваме съдържанието на сайтове и репутация на брандове в онлайн среда повече от 10 години. Научихме много и решихме да споделим знанията си с Вас.

КАК РАБОТИМ?

Управлявайки сайтове вече повече от 10 години в онлайн среда и променящата се бизнес конюнктура, осъзнахме колко е важна връзката на бизнеса с клиента.

1

Анализ

Заедно анализираме Вашия бизнес, уебсайт и активности в рекламните канали и социалните мрежи

2

Подготовка

Създаваме обем от история за Вашия бизнес и изготвяме предложение за маркетингова кампания на база направените анализи и проучвания

3

Развитие

Изготвяме цялостна интегрирана концепция за онлайн присъствието на компанията Ви

4

Работен процес

Системно отчитаме и анализираме постигнатите резултати и актуализираме поставените цели във всички направления

Клиенти и проекти

© Copyright - Univermag.bg | гр. Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 14 | Web : TEDBG.com